Výrobní kapacity

Společnost DSS nabízí možnost pronájmu volných technických kapacit.