Technologické celky pro těžbu a energetiku

DSS se zabývá dodávkami a renovacemi technologických celků pro důlní průmysl a energetiku.

Jsme předním dodavatelem systémů pasové dopravy, třídění a dalšího zpracování surovin. Nabízíme kompletní technologické řešení od projektové přípravy až po realizaci.

Všechny dodávané systémy jsou realizovány na klíč dle provozních potřeb, designových požadavků a dalších specifikací našich zákazníků. Tyto systémy dodáváme včetně různých typů pasových vozů, veškerého zařízení pro těžbu i dopravu od dopravníků pro běžnou přepravu surovin (uhlí, kamenivo, odpady a další) a technologie pro separaci materiálu libovolných frakcí od pevného po sypký materiál, železo, neželezné materiály…. atd.

Pokračujte na naše reference. http://idss.cz/cs/portfolio/reference