ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Odpad je nedílnou součástí našeho života. Ukládání odpadu na skládku není řešení jeho likvidace, je třeba jej v co největší míře využít. Pro následné využití odpadu je třeba jeho roztřídění a předúprava.

Naše společnost má zkušenosti v této oblasti. Můžeme nabídnou řešení na dodávku zařízení, která odpad roztřídí, nadrtí a vyčistí od zbytkových frakcí.

Po vstupní konzultaci a upřesnění zadání navrhneme vhodnou sestavu strojů a zařízení na to formou studie. Na základě této studie může vzniknout indikativní nabídka.
Při následné realizaci můžeme realizovat projekt, dodávku a montáž zařízení a následný servis.